Is-Siparju Oriġinali

Il-’purtiera’ oriģinali tal-palk kienet ix-xena ta’ xini ssalpa l-barra minn port bit-tilu ‘Ad Fratres’ (L’Aħwa). Dun Antonio Urso (l-ewwel direttur tat-Teatru Salesjan) kien qal hekk dwar din ix-xena fl-inawgurazzjoni tat-teatru: “L-aħwa, ejjew insalpaw u nifirdu l-oċejani, fuq il-mewġ naslu għal kull lingwa, għal kull ħsieb, ghal kull emozzjoni. Ngħajjtu fuq l-ibħra, filwaqt li nistiednu lil dawk li huma l-bogħod. L-aħwa, ningħaqdu Ikoll flimkien u nsalpaw”. Huwa kien qed jgħamel referenza wkoll minn silta tal-ittra ta’ San Pawl Appostlu lill Filippin, fejn jgħid:

Mill-bqija, l-aħwa, f’dan għandkom taħsbu: f’kulma hu veru, f’kulma hu xieraq, f’kulma hu ġust, f’kulma hu safi, f’kulma jiġbed l-imħabba, f’kulma jistħoqqlu l-ġieħ, f’kulma hu virtù, f’kulma ħaqqu t-tifħir; f’dan kollu aħsbu.

(Filippin 4:8)

Ħadd ma jaf x’sar minnha din ix-xena oriġinali iżda huwa mifhum li s-Salesjan Bro. Carmelo Galea kien jgħid li din kienet inħarqet fi ħruq li kien hemm fuq il-palk. Fl-1944 xi membri tal-palk ta’ dak iż-żmien, taħt it-tmexxija ta’ Joe Busuttil, kienu ħadmu purtiera l-ħamra li sa ftit ta’ żmien ilu kienet tintuza fit-Teatru Salesjan. Għal ħabta tas-sena 2000, saret kopja tax-xena ‘Ad Fratres’ u kienet titniżżel fil-bidu ta’ xi rappreżentazzjonijiet.

Fl-2020, hekk kif fit-Teatru Salesjan bdew xogħolijiet ta’ rikostruzzjoni, il-purtiera prinċipali (is-siparju) tneħħiet u tqegħdet fil-ħażna. Meta jerġa jinfetaħ it-teatru ser tintuża purtiera ġdida li taqbel aktar max-xejra ġdida li ser tingħata lis-sala.

Bħala parti mix-xogħolijiet li ser isiru fl-2020, il-gallarijji ser jergħhu jinbnew mal-ġnub tal-bokka tal-palk. Ix-xena ‘Ad Fratres’ tidher f’dan ir-ritratt meħud fl-1925.

Subscribe to receive the latest updates