Fil-Palazz, is-Sultan huwa bniedem ta’ awtorità, dominanti u saħansitra kapaċi jbeżża’ lil kulħadd, inkluz lir- Regina u lil Principessa Ġjaċinta. L-aktar persuna li ma tmurx tajjeb miegħu hija l-kunjata Prassede li dejjem lesta tisfidah! Imma l-konsulent tieghu Awreljo dejjem lest biex jagħtih il-pariri u l-ideat.

X’jiġri meta s-sultan ifettillu jilbes ta’ċertu Kaptan Spanjol li suppost, kien jixbħu perfettament, u jmur fil-palazz? Issa kif se jkun il-karattru tas-Sultan-Kaptan? Il-kunjata u l-kumplament kif ser jibdew jittrattawh?

Kif jista’ jkun li s-Sultan u l-Kaptan ikunu fil-palazz fl-istess ħin, meta dawn huma l-istess persuna?

‘Il-Kaptan u s-Sultan hi kummiedja għal familja kollha imtella’ miż-żgħażagħ tal-Atturi Salesjani fuq kitba ta’ Trevor Zahra u direzzjoni ta’ Leon Xuereb.


Kaptan PR_2The King is the most powerful, dominant and pessimistic person in the Royal Palace. Everyone is scared of him, including the Queen and the Princess! The only person who dares defy the King is his mother-in-law, Dame Prassede! His personal advisor, Awreljo, is always by His Majesty’s side ready to give him advice.

What will happen when the King dresses up as Spanish Navy Captain, who supposedly is a perfect look alike to the King, and visits the Royal Palace? Will the character of the Captain differ from that of the King? How will the rest of the household treat their new visitor? And will Dame Prassede manage to see through his disguise?

How is it possible for the King and the Spanish Navy Captain to be in the Palace at the same time when in fact they’re the same person?

‘Il-Kaptan u s-Sultan’ is a comedy for all ages being produced by the youths of Atturi Salesjani, written by renowned Maltese writer Trevor Zahra and directed by Leon Xuereb. This show will be performed in Maltese.  

Promotional photos taken by Matthew Attard. 

 Tickets will be made available soon!

Saturday 16th April at 19:30hrs

Sunday 17th April at 18:30hrs