Fejn suppost li tkun tirrenja l-paċi ġewwa kunvent tas-sorijiet aktar kien qed jinqala nkwiet.  Dan kollu mħabba l-kurżita ta’ Sor Lukrezja, li kienet hi l-akbar uġiħ ta’ ras għal Madre Superjura.  Il-problema kienet li l-Madre ma kinitx tiflaħ ghalkaratttru ta’ Sor Lukrezja.  Biex tkompli tagħqad Sor Lukrezja u Sor Natalina ma setawx għal xulxin ghax mill l-ewwel jibdew jilletikaw.  

Biex tkompli titħawwad il-borma Sor Salvina bdiet tghid li Sant Antnin qieghed ikellima!!!  fl’istess hin il-Madre għanda sigriet li qeda taħbi mill-kumplament tal-komunita sabiex tagħtihom sorpriza.  Involuti wkoll hemm lis-skultur Ġanni, li iktar fis-sakra milli f’sensieħ u l-lavrant ta Ġanni, Toninu.  Imma nistħajilkom tgħidu dan kollu fiex jidħol Sant Antnin ?!

 

Trouble seems to be brewing in the supposedly tranquil peaceful life of a convent.  Sister Lukrezia’s curiosity has no bounds and is the major cause of Mother Superior’s headaches.  She has trouble in curbing this flaw in Sister Lukrezia’s character. 

Adding to her troubles is that Sister Lukrezia and Sister Natalina never see eye to eye and to top it all Sister Natalina states that a statue of St Anthony is conversing with her! 

Mother Superior also seems to have a secret which she is hiding from the rest of her community.  Enter Tonino, a drunken Gianni and Sur Pawl the sculptor into the foray and havoc abounds, but in all this confusion, what does the beloved St. Anthony have to do with all this?

This performance is played in Maltese. 

 Click for performance date to book tickets

Saturday 19th March at 19:30hrs

Sunday 20th March at 18:30hrs